לו"ז האירוע 

17:30 - פתיחת מתחם הכינוס והאקספו ביריד המזרח
20:00 - 12 ק"מ מקצה 1
20:15 - 12 ק"מ מקצה 2
20:30 - 8 ק"מ מקצה 1
20:45 - 8 ק"מ מקצה 2
21:00 - 4 ק"מ מקצה 1
21:15 - 4 ק"מ מקצה 2

*הלו"ז נתון לשינויים

Cut off time
12 ק"מ -  1:50
8 ק"מ -  1:15
4 ק"מ – 35 דקות
סופר-פארם
חסויות:H&Mקפה עלית טורקיעץ הזיתדנונה פרויטבתה פרוmiluccaמגנזיהפיוז טיjems
ניהול והפקה כפיים
שותפי מדיה:99eco
שותפים לדרך:אתריםנמל TLVnature valley