גיל מינימום

מרוץ 12 ק"מ מקצה תחרותי  - גיל 14.
מרוץ 8 ק"מ מקצה תחרותי  – גיל 13.
מרוץ 4 ק"מ מקצה תחרותי - גיל 12.

 

  • המשתתפת חייבת להיות בגיל זה לפחות (או מבוגרת יותר) ביום המרוץ 10.05.2022.

  • קטגוריות המנצחות לנשים הן למקומות הראשון שני ושלישי בכל מקצה.