12 ק"מ8 ק"מ4 ק"מ

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
סופר-פארם
חסויות:H&Mקפה עלית טורקיעץ הזיתדנונה פרויטבתה פרוmiluccaמגנזיהפיוז טיjems
ניהול והפקה כפיים
שותפי מדיה:99eco
שותפים לדרך:אתריםנמל TLVnature valley