קטגוריות וגיל

קטגוריות למקומות 1-3

מרוץ 12 ק”מ
מרוץ 8 ק”מ
מרוץ 4 ק"מ
נשים: כללי
  • כל הזוכות באירוע, מתבקשות להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
  • במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע ממשרדי כפיים עד כשבוע ימים מתום האירוע.
גיל מינימום
מרוץ 12 ק"מ מקצה תחרותי  - גיל 14.
מרוץ 8 ק"מ מקצה תחרותי  – גיל 13.
מרוץ 4 ק"מ מקצה תחרותי - גיל 12.

*
המשתתפת חייבת להיות בגיל זה לפחות (או מבוגרת יותר) ביום המרוץ 5.5.20.