גיל מינימום


גיל מינימום
מרוץ 12 ק"מ מקצה תחרותי  - גיל 14.
מרוץ 8 ק"מ מקצה תחרותי  – גיל 13.
מרוץ 4 ק"מ מקצה תחרותי - גיל 12.

*
המשתתפת חייבת להיות בגיל זה לפחות (או מבוגרת יותר) ביום המרוץ 27.10.2020.