מפות מסלולים

12 ק"מ
8 ק"מ
4 ק"מ

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.