גיל מינימום

- מרוץ 12 ק"מ מקצה תחרותי - גיל 14.
- מרוץ 8 ק"מ מקצה תחרותי - גיל 13.
- מרוץ 4 ק"מ מקצה תחרותי - גיל 12.
הבהרה: המרוץ מיועד לנשים וגברים כאחד.

  • המשתתפת חייבת להיות בגיל זה לפחות (או מבוגרת יותר) ביום המרוץ 4.5.2023.

  • קטגוריות המנצחות לנשים הן למקומות הראשון שני ושלישי בכל מקצה.